Proizvodi

Proizvodni asortiman Kikindskog mlina čine:

Tipska pšenična brašna
Pšenično ekstra belo brašno T-400
Pšenično belo brašno T-500
Pšenično polubelo brašno T-850
Integralno (Graham) pšenično brašno

Namenska pšenična brašna
Namensko pšenično brašno za lisnato testo
Namensko pšenično brašno za keks
Namensko pšenično brašno za vafle

Pšenični grizevi
Pšenični griz T-400
Pšenična krupica T-400

Testenina
Testenina - Fida
Testenina - Sečena makarona
Testenina - Spirala
Testenina - Školjka
Testenina - Grkljančići
Testenina - Makarona
Testenina - Tarana
Testenina - Kosa makarona
Testenina - Fida kratki rezanac
Testenina - Zvezdice
Testenina - Školjkice
Testenina - Slova

Hrana za životinje
Ostaci krupljenja i mlevenja pšenice

Posebnim zahtevima pekarske industrije u pogledu kvaliteta brašna za peciva, preduzeće udovoljava proizvodnjom namenskih brašna za fina peciva i kolače kao i za peciva od kvasnog i beskvasnog lisnatog testa. Praćenjem aktuelnih potreba konditorske industrije, preduzeće je usvojilo proizvodnju namenskih puder brašna, specifičnih karakteristika koje zahteva proizvodnja raznih vrsta čajnog peciva – rezanog, formovanog istiskivanog i presovanog. Ispunjavanjem zahteva u proizvodnji brašna, specifičnog po granulacionom sastavu, sadržaju i kvalitetu belančevina, koje se koristi u proizvodnji vafla, preduzeće samo potvrđuje svoje opredeljenje da su kvalitet proizvoda i zahtevi korisnika osnovni inicijatori u kreiranju poslovanja.

 

Copyright 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temisvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs