Mlin danas

Sa svijim potencijalima, stručnim kadrom, modernom tehnologijom, proizvodima vrhunskog kvaliteta i tradicionalno dobrom saradnjom sa mnogobrojnim partnerima, Kikindski mlin je funkcionalno organizovan kao jedan moderan sistem spreman za najveće izazove.

Tehnologija se stalno usavršava u skladu sa svetskim dostignućima, a važeće pravilo firme je očuvanje kvaliteta proizvoda i usluga.

Moderan sistem, sa priznatom robnom markom, Kikindski mlin je usaglasio svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa međunarodnim standardom ISO 9001, kako bi obezbedio poverenje izmedu proizvodača i kupaca. Kikindski mlin je potvrdio svoju posvećenost brizi o životnoj sredini kroz implementaciju sistema upravljanja životnom sredinom (EMS), u skladu sa standardom ISO 14001. Tokom svog kontinualnog poboljšanja Kikindski mlin je prilagođavao poslovne aktivnosti kako bi optimalno iskorišćavao resurse i minimalno uticao na životnu sredinu.

"KIKINDSKI MLIN" konstantno brine o svojim potrošačima tako što im garantuje bezbednost proizvoda kroz neprekidno usavršavanje i poštovanje zakonskih propisa.

Za očuvanje tradicije i imena “Kikindski mlin” i “Čuveno kikindsko brašno”, veoma je zaslužno rukovodstvo Dijamanta DOO, čiji je Kikindski mlin postao deo od 31.12.2021. Vodeći ljudi ovog preduzeća znaju da Kikindski mlin mora imati specifičan imidž zasnovan na bogatoj prošlosti, ali i na kvalitetu rada i života kome težimo. Zato se mora za korak biti brži od drugih!

Copyright © 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temišvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs