Mlin danas / Skladištenje i čuvanje žita

Skladišne kapacitete Kikindskog mlina danas obuhvataju betonski silosi u Kikindi, betonski silos i podno skladište u Novom Miloševu, podno skladište u Mokrinu, kao i skladišni prostori u Banatskom Aranđelovu.

Skladištenjem pšenice, ječma, suncokreta, kukuruza i raži Kikindski mlin zadovoljava zahteve u očuvanju kvaliteta sirovina za mlinsku, pekarsku, pivarsku i konditorsku industriju.

Uslovi skladištenja se stalno kontrolišu od strane vrhunskih stručnjaka koji brinu o kvalitetu sirovine i pažljivo biraju sortiment žita.

Kvalitet sirovina se prati od prijema u silos i nastavlja se kroz procese čišćenja i manipulacije, do isporuke mlinu odnosno kupcu.

 

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs