Mlin danas / Prerada žita

Preradom žita očuvanog kvaliteta, Kikindski mlin proizvodi raznovrsne mlinske proizvode.

Odeljenje za pripremu pšenice opremljeno je uređajem za automatsko merenje vlage pšenice kao i doziranje vode. Ovim se rešava problem ujednačenog vlaženja zrna, a tim i ustaljen kvalitet pripreme.

Pored odeljenja za pripremu pšenice, nalazi se centralni deo gde se vrši mlevenje, prosejavanje i formiranje tipova brašna.

Brašno iz mlina, već sortirano u tipove, odlazi preko elektronskih protočnih vaga u komore, a zatim u silos za brašno ili na sitno pakovanje. U svakom momentu je moguće, na računaru koji je povezan sa protočnim vagama, pratiti prinos svakog tipa brašna, a time i vrednost proizvodnje.

Iz silosa za brašno vrši se utovar u cisterne preko elektronske vage, ili se brašno odvodi na liniju za uvrećavanje.

 

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs