Mlin danas / Potencijali

Proizvodni pogoni

  • mlin “Damfil” u Kikindi, kapaciteta 135t/24h

  • linija za proizvodnju testenina u Kikindi, kapaciteta 300kg/h za kratku testeninu i kapaciteta 200kg/h za testeninu u gnezdima

Skladišni prostori sirovina

  • betonski silos u Kikindi, kapaciteta 72.400t

  • betonski silos u Novom Miloševu, kapaciteta 10.000t

  • magacin u Mokrinu, kapaciteta 3.400t
  • magacin u Novom Miloševu, kapaciteta 2.350t
  • magacin u Banatskom Aranđelovu, kapaciteta 1.500t

Skladišni prostori gotovih proizvoda

  • magacini gotovih proizvoda u Kikindi, kapacitet 5.000t

  • betonski silos za brašno u Kikindi, kapaciteta 1.100t

 

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs