Kontakt

"Kikindski mlin" a.d.

adresa: Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda

tel: 0230 422320

telefax: 0230 422226

registarski broj: 8219000141

matični broj: 08021694

PIB: 100508941

šifra delatnosti: 1061

e-mail: office@kikindskimlin.rs

Poslovni računi

Banca Intesa A.D. Beograd: 160-9531-98

Hypo Alpe - Adria - Bank A.D. Beograd: 165-5167-64

Komercijalna banka A.D. Beograd: 205-29573-27

Raiffeisen banka A.D. Beograd: 265-2010310001127-72

Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad: 330-38000471-60

Vojvođanska banka A.D. Novi Sad: 355-1002009-34

Generalni direktor

tel: 0230 422320

Kontakt vezan za pitanja finansija i računovodstva

tel: 0230 422246

Kontakti vezani za aktivnosti nabavke

tel: 0230 422563

e-mail: nabavka@kikindskimlin.rs

Kontakti vezani za aktivnosti prodaje

tel: 0230 422560

tel: 0230 421713

e-mail: prodaja@kikindskimlin.rs

 

Poštovani kupci / potrošači Vaše sugestije, pritužbe i reklamacije

možete proslediti na naš e-mail: reklamacije@kikindskimlin.rs

 

 

Copyright 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs